Принципи здійснення закупівель

Метою ТОВ Завод нестандартного устаткування «Універсал» (далі по тексту — ТОВ ЗНУ «Універсал» або Компанія) є просування високих етичних норм у взаєминах зі своїми постачальниками і побудова взаємовигідних відносин на довгостроковій основі. Відносини з постачальниками грунтуються на принципі дотримання високих етичних стандартів при взаємодії з Компанією (включаючи процес закупівель).

Для всіх етапів процесу закупівель Компанія встановлює наступне:

1. Усі процедури закупівель Компанії проводяться на відкритій основі з дотриманням всіх вимог місцевого законодавства, а також застосовних вимог міжнародного права.

2. Компанія має право відхилити Пропозицію, якщо вона встановить, що Учасник був замішаний в корупційній1 або шахрайській2 практиці на будь-якому етапі Запиту Пропозицій, а також Компанія має право негайно розірвати укладений з Переможцем за результатами Запиту Пропозицій Договір, надавши письмове повідомлення за підписом Генерального директора ТОВ ЗНО «Універсал», якщо протягом строку такого договору буде встановлено, що Переможець був замішаний у корупційній або шахрайської практиці.

3. Компанія має право відхилити Пропозиції Учасників, які уклали між собою будь-яку угоду з метою вплинути на визначення Переможця Запиту Пропозицій.

4. Компанія залишає за собою право оголосити Учасника як сторону, яка не має права приймати участь на визначений або невизначений період часу в будь-яких подальших взаєминах з Компанією, якщо буде виявлено, що даний Учасник був замішаний в корупційній або шахрайської практиці як під час Запиту Пропозицій, так і після нього або у випадку, якщо даний Учасник або його офіційні особи за визначенням державних органів були замішані в подібній практиці.

5. У разі якщо у Учасника є підстави припускати, що по якомусь з проведених Запитів Пропозицій було прийнято непрозоре рішення або рішення, що не відповідає максимально інтересам Компанії, Учасник може в письмовому вигляді повідомити про такі факти керівництву Компанії. Розгляд даного повідомлення буде координуватися Керівником, про результати цього розслідування буде повідомлено як Учаснику, так і керівництву Компанії.

1 Корупційна практика означає дії, спрямовані на пропозицію, одержання, передачу або вимогу прямим або непрямим чином будь-яких матеріальних або нематеріальних вигод з метою вплинути на дії іншої сторони.

2 Шахрайська практика означає будь-яку дію чи бездіяльність, включаючи спотворення фактів, що тягне за собою введення в оману або спробу ввести в оману іншу сторону з метою отримання матеріальних або нематеріальних вигод.